Sức hút du lịch Mường Động

Sức hút du lịch Mường Động

30-11-2020

Kim Bôi - Mường Động, 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh Hòa Bình đang sở hữu những tài nguyên du lịch riêng. Đó là...